Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
İçerik Menü

Whatsapp Aydınlatma Metni

WhatsApp Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu: PSL İç ve Dış Ticaret A.Ş.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği

WhatsApp üyeliği yoluyla iletişim faaliyetlerini yürütmek amacıyla aşağıdaki kişisel veriler işlenebilir:

İşlenmekte olan kişisel verileriniz ve kategorileri aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgisi : Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası

İletişim Bilgisi : Cep Telefonu numarası, E-posta Adresi,Telefon Numarası

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi :Sohbet içeriğinde bizimle paylaşmış olduğunuz görsel ve işitsel kayıtlar

Müşteri İşlem Bilgisi : Alışveriş bilgisi, fatura, kargo bilgisi, çağrı merkezi kayıtları vb.

Kişisel verileriniz, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikayet yönetimi, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Toplanma Sebebi:

Kişisel verileriniz, size kulüp üyeliği hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli olan iletişim faaliyetlerini yürütmek, size özel teklifler, etkinlikler ve promosyonlar sunmak, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikayet yönetimi, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek amaçlarıyla işlenmektedir. kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, Whatsapp platformu aracılığıyla şirketimiz ile iletişime geçtiğinizde ileteceğiniz bilgiler aracılığıyla işlenmektedir.

Bu yöntemle toplanan kişisel verileriniz;

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi ve Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, üyelik ilişkisi devam ettiği sürece işlenecek ve üyelik sona erdiğinde veya size ait bilgiler güncellenirse derhal silinecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla, Whatsapp sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle açık rızanızın bulunması halinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Açık rızanızın bulunmaması halinde Whatsapp görüşmeleri sonlandırılmaktadır. 

5. Veri Güvenliği:

Kişisel verileriniz, gerekli teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alınarak korunacaktır.

6. Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen üye, tarafımıza başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

-          Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-          Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-          Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

-          Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-          İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-          Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim Bilgileri:

Kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili her türlü soru, görüş ve talepleriniz için aşağıdaki mail  bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz:

İstoç Toptancılar Çarşısı Tepe Plaza 2414 Sk. No:5 Kat:3 D:12 Mahmutbey 34219 Bağcılar İSTANBUL/TÜRKİYE

onlinedestek@gallerycrystal.com.tr

444 10 10

8. Aydınlatma Metninin Güncellenmesi:

Bu aydınlatma metni, mevzuatta yapılacak olan değişiklikler veya veri işleme süreçlerindeki değişiklikler doğrultusunda güncellenebilir. Güncel aydınlatma metnini zaman zaman kontrol etmeniz önemlidir.