Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
İçerik Menü

Çerez Politikası

Çerez Politikası
PSL İç ve Dış Ticaret Anonim şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.
Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.
İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.
Çerez Türleri
Sürelerine Göre Çerez Türleri
1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.
Kaynaklarına Göre Çerez Türleri
1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.
2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.
Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri
1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.
2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
3. Fonksiyonel Çerezler:  Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler
1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.
Adres:  Mahmutbey Mah. 2414. Sok. No:5 YT Blok Kat:3/12 Bağcılar / İstanbul
e-posta Adresi: [email protected]
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.
Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
  • Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
  • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  • Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
  • Opera: https://www.operaturkiye.net/cerezleri-nasil-silebilirim/index.html
Bunun dışında;
  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için şu linke tıklayınız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu linke tıklayınız: https://www.google.com/settings/ads/
  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu link üzerinden yönetilebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
  • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Son güncelleme tarihi: 14.08.2023
İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
 
www.gallerycrystal.com.tr- sınıflandırılmış çerez listesi
Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
PHPSESSID www.gallerycrystal.com.tr Zorunlu Oturum Süresince Bir kullanıcının sayfalar arasında oturum açma durumunu korumak için kullanılır.
cookiespool_consent www.gallerycrystal.com.tr Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
_gid .gallerycrystal.com.tr Performans 1 gün Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
_ga .gallerycrystal.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_gat .gallerycrystal.com.tr Performans 1 dakika İstek oranını kısmak için kullanılan Google  Analytics çerezi.
_ga_* .gallerycrystal.com.tr Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
yandexuid .yandex.ru Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
yuidss .yandex.ru Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
_ym_uid .gallerycrystal.com.tr Performans 365 gün Bir ziyaretçinin kimliğini saklamak ve izlemek için kullanılan Yandex metrica çerezi.
_ym_d .gallerycrystal.com.tr Performans 365 gün Siteye ilk ziyareti saklamak için kullanılan Yandex metrica çerezi.
_ym_isad .gallerycrystal.com.tr Performans 1 gün Yandex, bir ziyaretçinin reklam engelleyicileri olup olmadığını belirlemek için bu çerezi kullanır.
yabs-sid mc.yandex.com Performans Oturum Süresince Yandex bu çerezi session_id'yi saklamak için kullanır.
yandexuid .yandex.com Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
yuidss .yandex.com Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
ymex .yandex.com Performans 365 gün Yandex, bu çerezi web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanır.
_ym_visorc .gallerycrystal.com.tr Performans 8 dakika Yandex, bu çerezi sitenin oturum tekrarının doğru şekilde çalışmasına izin verecek şekilde kullanır.
bh .yandex.com Performans 1 yıl Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
recently_viewed www.gallerycrystal.com.tr Fonksiyonel Oturum Süresince Kolay gezinme için son görüntülenen ürünlerin ürün kimliklerini saklar.
tsoftapps_wheel_showed www.gallerycrystal.com.tr Fonksiyonel 1 gün İlgili imajın gösterilip gösterilmediği bilgisini saklar.
tsoftapss_wheel_close www.gallerycrystal.com.tr Fonksiyonel 1 gün İlgili imajın kapatılma bilgisini saklar.
_gcl_au .gallerycrystal.com.tr Pazarlama 90 gün Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
_fbp .gallerycrystal.com.tr Pazarlama 90 gün Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 15 dakika Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
_gat_UA-* .gallerycrystal.com.tr Pazarlama 1 dakika İstek oranını kısmak için kullanılan Google  Analytics çerezi.
_gat_gtag_UA_* .gallerycrystal.com.tr Pazarlama 1 dakika İzleme verilerini ayarlamak ve almak için kullanılır
IDE .doubleclick.net Pazarlama 1 yıl 24 gün Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf .mc.yandex.ru Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com.tr Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.com.tr Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.com Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf_secondary .mc.yandex.ru Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_ok_secondary .mc.yandex.com Pazarlama 1 gün Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
i .yandex.com Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
i .yandex.ru Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
sb .facebook.com Pazarlama 400 gün Facebook tarayıcı tanımlama, kimlik doğrulama, pazarlama ve Facebook'a özgü diğer işlev tanımlama bilgileri.